Hogyan válassz tetőfóliát

Az adott tetőszerkezethez megfelelő alátéthéjazat meghatározásánál több szempont mérlegelése szükséges .Ezek a kiválasztás során , mint „igénybevételi tényezők” jelennek meg.

      1: AZ ALKALMAZOTT FEDÉSI ELEM ELŐÍRT HAJLÁSSZÖGE

A kis elemes fedések  vízzáróssága az elemek alakjától, a szélek profilozásától és csak kisebb mértékben az egyes elemek közötti átlapolástól függ. A nagy táblás fedések vízzáróssága    alapvetően a csatlakozások  kialakításától és azok fajlagos mennyiségétől függ. Az egyes tetőfedő elemekre / fedési módokra előírt hajlásszögek vonatkoznak, illetve adott esetben  a megengedett legkisebb tetőhajlásszög alatt nem készíthető tetőfedés.

     2: A TETŐ TERVEZETT  HAJLÁSSZÖGE

A tetőfedő elemekre/ fedési módokra előírt   hajlásszög alatti alkalmazás jelentősen csökkenti a tető vízzárósságát. Amennyiben a tető hajlásszöge általános felületen , illetve a kifedett vápában nem éri el az előírt értékét , úgy kiegészítő intézkedés , pl. alátéthéjazat , tömítés , stb. szükséges.

    3:  A TETŐTÉR HASZNOSÍTÁSI JELLEGE

A tetőtér lehet üres, hasznosított vagy beépített (ez a csarnokjellegű szerkezetekre is vonatkozik). Hasznosított vagy beépített tetőterek , illetve a hasznosított belső terek felett elhelyezkedő nem hasznosított – de nehezen, illetve egyáltalán nem megközelíthető – tetőterek esetén, valamint a tetőtérbe beépített anyagok (pl: padlásfödémen elhelyezett hőszigetelés) védelme érdekében a teljes szárazság követelményének teljesítése indokolt. A tetőtér későbbi hasznosítása esetén a tervezett későbbi rendeltetés a meghatározó.

    4: A TETŐ FORMÁJA, BONYOLULTSÁGA

Az átlagosnál (kb. 10 m)  nagyobb szarufahosszak, az összetett tetőidomok vápái, a felépítmények vagy kémények mögötti hózugos helyek , a tetősíkok

hajlásszögváltása stb. veszélyeztetett helyet jelentenek. E helyeken a hó a hó megmarad , a csapadék lassabban kerül elvezetésre  , így fokozottabb vízzárásra van szükség.

    5: KÜLÖNLEGES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Az átlagostól eltérő csapadék-, hó- vagy szélviszonyok esetén, és/vagy 600 m-es tengerszint feletti magasságot meghaladó területen a fedés fokozott terhelésnek van kitéve.

    6: EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK

Itt kell figyelembe venni más építésügyi előírásokat, követelményeket , mint pl.: helyi építési előírások, műemléki védettség vagy a belső tér rendeltetéséből származó követelmények , stb.