*Adatvédelem

ADATVÉDELEM és SÜTISZABÁLYZAT

ADATHASZNÁLATI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI POLITIKA

I.ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I/1. Adatkezelő

A honlap tulajdonosa Borbély Sándor e.v., székhelye: 8000 Székesfehérvár Mester u 1., e-mail címe: tetofolia@gmail.com (a továbbiakban: Adatkezelő), amely személy közvetlenül vagy meghatalmazott szolgáltatókon keresztül üzemelteti a honlapot.

I/2. Felhasználó

A felhasználó az a személy, aki az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat használva hozzáfér a honlaphoz, függetlenül attól, hogy a felhasználó fiókkal jelentkezik be, vagy sem. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.

I/3. A Szabályzat tárgya és módosítása

A jelen Adathasználati és adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tárgya az adatkezelő aktuális webhelyéhez (továbbiakban: Honlap) kapcsolódó szolgáltatások és a hozzájuk tartozó adatok kezelése.

Eltérő rendelkezés hiányában a Szabályzat tárgya nem terjed ki a promóciókkal kapcsolatos szolgáltatások, a promóciók keretében végzett tombolák, vagy a harmadik személyektől származó, a Honlapon közzétett hirdetések, illetve más okból megjelenő, egyéb kampányok vagy közzétett tartalmakkal kapcsolatos adatkezelési és adatszolgáltatási tevékenységre. Eltérő rendelkezés hiányában a szabályzat tárgya nem terjed ki azon honlapok és szolgáltatók adatszolgáltatására és adatkezelésére, amelyekhez a jelen Honlapon található linkek vezetnek.

Az Adatkezelő bármikor megváltoztathatja a Szabályzatot. Az Adatkezelő nem köteles a változásokról szóló külön értesítéseket küldeni a felhasználóknak. A frissített verzió megismeréséhez javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel ezt a linket, és olvassa el Szabályzatunk.

I/4. Az Adatkezelő tevékenysége, a Honlap célja

Az Adatkezelő internetes tájékoztató oldalt üzemeltet.

A Honlap elsődleges célja, hogy bemutassa az általa és viszonteladói által értékesített termékeket és rendszereket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat.

A Honlapon közzétett információk nem tekinthetők ajánlatnak. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő és megjelenített termékek későbbi elérhetősége, mennyisége és minősége tekintetében.

A Honlapon feltüntetett információk szigorúan tájékoztató jellegűek, tájékoztatják a felhasználókat, nem értelmezhetők szerződéses nyilatkozatként, hivatalos tájékoztatóként vagy az Adatkezelő használati utasításaként.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a honlapon közzétett információk eltérnek más forgalmazók által ugyanazon termékekről és szolgáltatásokról közzétett információktól.

A honlapon közzétett információk ismerete nem helyettesíti a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos hivatalos tájékoztatók ismeretét vagy a szakértői segítségnyújtás felhasználását.

I/5. Alkalmazandó jogszabályok

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett személy, amely elsősorban a magyar jog szerint folytat üzleti tevékenységet.

Abban az esetben, ha valamely jog alkalmazásának előírására van szükség, az Adatkezelő a magyar jog alkalmazását írja elő.

Amennyiben a joghatóság megállapítható, az Adatkezelő előírja a magyar hatóságok és a székhelyéhez kapcsolódó bíróságok kizárólagos hatáskörét.

II. ADATKEZELÉS

A személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül vagy adatfeldolgozóin keresztül dolgozza fel és kezeli, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) szóló 2016/679/EU rendeletnek megfelelően.

Az Adatkezelő törekszik annak biztosítására, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elveit teljes mértékben figyelembe vegye:

– a személyes adatok kizárólag meghatározott cél érdekében kezelendők;

– az adatkezelés minden szakasza tiszteletben tartja ezt a célt, beleértve a kezelt adatok tartományát;

– a személyes adatok begyűjtése és kezelése becsületesen és jogszerűen történik;

– az adatok pontosak, teljesek és aktuálisak;

– nincs szükség az érintettek azonosítására, az adatkezelés úgy módosult, hogy az érintettek nem azonosíthatók a rendelkezésre álló adatok alapján;

– az érintettek jogai megfelelő módon érvényesíthetők.

II/1. Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok

Vállalatunkra történő hivatkozással a személyes adatok olyan információkat tartalmaznak, amelyek azonosítják Önt vagy lehetővé teszik számunkra, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, ilyen például az Ön neve vagy e-mail-címe. Az általunk gyűjtött személyes adatok az alábbi kategóriákba sorolhatók:

A) Automatikusan gyűjtött információk

Amikor ellátogat honlapunkra, néhány információ automatikusan gyűjtésre kerül az eszközön, amelyet használ. Bizonyos országokban, köztük az Európai Unió és/vagy az Európai Gazdasági Térség (EU/EGT) országaiban ezeknek az adatoknak egy meghatározott tartománya a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében személyes adatként értelmezhető.

Például az IP-cím; az alkalmazott informatikai eszköz típusa, a használt eszköz azonosítószáma, a használt böngésző típusa, a földrajzi elhelyezkedés (pl. ország vagy város helye) és egyéb műszaki információk ilyen adatnak tekinthetők. Ehhez hasonlóan, előfordulhat, hogy gyűjtjük arra vonatkozó adatokat is, hogy az eszköz hogyan kommunikál a weboldallal, beleértve az Ön által elérni kívánt oldalakat és azokat a linkeket, amelyeket Ön megtekintett.

Ezeknek az adatoknak a gyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megismerjük honlapjaink látogatóit, származási helyüket és a kezdőlapunkon található azon tartalmakat, amelyek a legkeresettebbek. Ezeket az információkat csak belső elemzési célokra használjuk fel, annak érdekében, hogy megfeleljünk látogatóink érdeklődésének, és ezáltal javítsuk honlapjaink minőségét.

 

B) Az Ön által önként megadott személyes adatok:

Honlapunk bizonyos részei olyan szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyek használatához személyes adatok megadása szükséges.

II/2. A személyes adatok feldolgozásának célja és törvényes alapja

Az Önről gyűjtött személyes adatokat különböző okokból, többek között az alábbi célokra használjuk fel:

– Annak érdekében, hogy válaszolhassunk kérdéseire, vagy információkat nyújtsunk kérdései alapján

– Szolgáltatásaink használata, védelme, testre szabása, karbantartása és javítása

– A vonatkozó jogi követelmények, megállapodások és iránymutatások betartása és alkalmazása

– Tiltott cselekedetek vagy bűncselekmények elkerülése, felderítése, azonosítása, kivizsgálása és az azok elleni védelem biztosítása, illetve az ezek elleni védelem

– A jelenlegi Szabályzattal összhangban végzett további tevékenységek végrehajtása

Az adatfeldolgozás jogalapja:

– A GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja: az adatkezelő jogos érdeke – funkcionális cookie-k használata esetén

– A GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pontja: a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele – ha a Tetőszámítógép, a Tetőszimulátor használata után, vagy a Tetőszakértő keresés nyomán ajánlatkérést küld nekünk

– A GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja: Ön beleegyezik az adatfeldolgozásról szóló megállapodásba – különösen az adatfeldolgozási politikákban közzétett esetekben

A fentieken túlmenően bizonyos szolgáltatásokhoz további adatkezelés is társítható. Az Adatkezelő minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés részleteiről.

II/3. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, az adatok továbbítása és használata

A honlapon keresztül gyűjtött személyes adatok hozzáférhetővé válhatnak az olyan adatfeldolgozók számára, mint a webszolgáltatók vagy a marketing cégek. Az adatfeldolgozók csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosultak, az Adatkezelő utasításainak megfelelően.

Személyes adatait a következő címekre is továbbíthatjuk:

– Kapcsolt társaságok számára:

Megtörténhet, hogy személyes adatait olyan vállalatoknak adjuk ki, amelyek a tulajdonunkba tartoznak, vagy vállalatunk az irányítása alatt állnak  (például olyan cégeknek, amelyek vállalatainkat felügyelik vagy kezelik, vagy akik velünk közös irányítás alatt állnak, illetve amelyeket vállalatunk felügyel vagy irányít) – a továbbiakban: leányvállalatok.

Ez magában foglalja azokat az adatokat is, amelyeket Ön az általunk kezelt honlapokon, vagy leányvállalataink honlapján ad meg.

– A megjelölt szolgáltatók számára:

Személyes adatait kiadhatjuk a szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknak, annak érdekében, hogy elvégezzék azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítenek teljesíteni a kötelezettségeinket, és tájékoztathassuk Önt; ilyen kötelezettségek például a megrendelések teljesítése, a csomagok szállítása, levelek vagy e-mailek megküldése, az ügyféladatok elemzése, marketinggel kapcsolatos segítségnyújtás felajánlása, a lehetséges csalási tevékenységek kivizsgálása, piackutatások végzése és az ügyfélszolgálat működtetése.

– A fogyasztói magatartáson alapuló hirdetők számára:

Időnként előfordulhat, hogy engedélyezzük, hogy harmadik személynek minősülő cégek, amelyek fogyasztói magatartáson alapú hirdetéseket használnak, a technológiájuk használatával begyűjtsék a honlapunk hozzáféréséről és használatáról szóló, rendelkezésre álló információkat, annak érdekében, hogy promóciós tevékenységeket végezzenek azon termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek Önt érdekelhetik. Ezek az egyéni hirdetések megjelenhetnek a honlapunkon és más honlapokon is.

– Bármely más fél jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

Személyes adatait bármely harmadik személynek kiadhatjuk a jogi kötelezettségeink teljesítése (vagy a bírósági eljárásban való részvétel) érdekében, ha ezáltal megvédhetjük cégünket, munkavállalóinkat, ügynökségeinket, ügyfeleinket, látogatóinkat a csalásokkal szemben vagy ennek az esetleges előfordulási lehetőségével szemben; vagy mindezt olyan mértékben, amennyiben Ön hozzájárul ehhez.

A regisztrált felhasználói fiókok segítségével begyűjtött személyes adatok címzettjei vagy címzettkategóriái a megfelelő adatvédelmi szabályzatban kerülnek leírásra.

II/4. Adatkezelés hirdetési vagy kutatási célból

A Felhasználó előzetes beleegyezésével az Adatkezelő, az érintett felhasználó által megadott kapcsolattartási adatokat (e-mail cím, postacím, telefonszám, egyéb, kapcsolatfelvételre használható azonosító adatok) felhasználhatja az Adatkezelőről, az Adatkezelő tevékenységéről, illetve a honlapról szóló népszerűsítől levél, szolgáltatásokról szóló hírlevél, vagy hirdetéseket tartalmazó levél, valamint a kapcsolatfelvételhez szükséges információkat tartalmazó levél megküldése céljából.

Az Adatkezelő tanulmányok, a piackutatások végzésére, kutatási minták létrehozására, valamint a kutatási tevékenységek végrehajtása érdekében használhatja a megadatott adatokat.

II/5. Személyes adatok megőrzése

Abban az esetben, ha a jelen dokumentum vagy az alkalmazandó jog másként nem rendelkezik, a begyűjtött személyes adatokat 5 éven keresztül őrizzük meg.

Ha a felhasználó és az üzemeltető között polgári jogviszony keletkezik, és a polgári jogi szabályok kötelező jellegűek az adatkezelés vonatkozásában, a személyes adatokat a polgári jog vagy a jogalap végrehajtása céljából szükséges kezelni. Abban az esetben, ha hivatalos vagy bírósági eljárás indul a felhasználó ellen, jogellenes cselekmény miatt, az üzemeltető ezen jogalap alapján kezelheti az adatokat.

Ha az Ön adatainak feldolgozása üzleti tevékenységeink folytatáséhoz már nem szükséges, akkor vagy töröljük, vagy anonimizáljuk őket, illetve ha ez nem lehetséges (például azért, mert a személyes adatokat mentett archívumokban tároljuk), a személyes adatait biztonságosan az egyéb adatfeldolgozási tevékenységektől elkülönítve fogjuk tárolni, amíg lehetőség lesz a törlésre.

Mindenképp törtöljük a megadott adatokat, amennyiben:

– ezen adatok kezelése jogellenes, vagy törlésüket törvény írja elő;

– az érintett személy ezt kéri;

– az adatok hiányosak vagy pontatlanok, és ez lehetetlenné teszi használatukat;

– az adatkezelés célja már nem aktuális;

– hatóság vagy bíróság rendelte el.

II/6. Adatvédelemhez kapcsolódó jogok és lehetőségek

Az általunk gyűjtött személyes adataihoz online hozzáférhet, és ezeket általánosan elfogadott frissítési módszerek segítségével naprakésszé teheti. Ezen információk frissítéséhez, javításához vagy törléséhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fent említett címen vagy az apeti@apeti.hu e-mail-címen.

A fentiekben ismertetett jogai mellett az alábbi adatvédelmi jogokat is gyakorolhatja:

– személyes adatokhoz való hozzáférés, ezek javítása, frissítése, vagy adott esetben, törlése

– kifogással élhet a személyes adatok feldolgozása ellen, kérelmezve a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, vagy külön kérelmezheti a hordozhatóság megvalósításának korlátozását;

– bármikor, indoklás nélkül elutasíthatja az általunk küldött marketingkommunikáció küldését. Ezt a jogot az Ön számára elküldött kereskedelmi e-mailekről történő „leiratkozásával” gyakorolhatja, ha erre az opcióra kattint, vagy a „törlés” link segítségével. Amennyiben az egyéb marketingkommunikációs formákat is el kívánja utasítani (pl. postai marketing vagy telemarketing), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

– az Ön beleegyezése alapján begyűjtött és feldolgozott személyes adatok utólagos feldolgozására irányuló beleegyezését bármely pillanatban és bármely indok nélkül visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása nem érinti a korábban érvényben lévő feldolgozás jogi természetét, és nem érinti a személyes adatok feldolgozását, ha azt a személyes beleegyezésen kívüli jogalap alapján végzik.

– személyes adatainak gyűjtése, tárolása, feldolgozása vagy továbbítása, illetve bármilyen módon történő használatával kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz.

További információért forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz.

III. FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

III/1. A Felhasználó kötelezettségei és felelőssége

A Felhasználó köteles gondosan beírni az adatait. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé az adatok védelmével kapcsolatos, felhasználói gondatlanságból eredő károkért.

A Felhasználó köteles kizárólag a saját felelősségére használni a honlapot. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználó által, a honlap használata során elszenvedett károkért vagy kellemetlenségekért, ha azok a felhasználó gondatlanságából erednek. A felhasználó kizárólag saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra vagy teheti hozzáférhetővé mások számára adatait.

A honlap használata során a Felhasználónak méltányosan kell eljárnia, figyelembe véve mások jogait és érdekeit.

A Felhasználó köteles betartani a működésre vonatkozó jogszabályokat, tartózkodnia kell a honlap használata során bármely illegális tevékenységtől, emellett köteles a honlapot mások érdekeinek sérelme nélkül használni. Ilyen tekintetben a felhasználónak köteles tiszteletben tartania más személyek magánéletét, tulajdonjogát és szellemi tulajdonjogait, különös tekintettel az irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, tervezési modellek, termékminták, védjegyek és bejegyzett márkák és szerzői oltalom alatt álló kereskedelmi megnevezések területére vonatkozó jogszabályokra. A felhasználó köteles tartózkodni a kihágások és bűncselekmények elkövetésétől, és tartózkodnia kell minden olyan obszcén és nemkívánatos kifejezéstől és megjegyzéstől, amely más személyek sértéséhez vezethetnek;

Minden felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely akadályozza a honlap megfelelő használatát. Minden felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely befolyásolhatja az Adatkezelő érdekeit. Ilyen tekintetben a felhasználó különösképpen köteles:

– tartózkodni a honlap működésének károsításától vagy akadályozásától;

– tartózkodni az Adatkezelő titkainak vagy az Adatkezelő által bizalmasan kezelt kereskedelmi információik megszerzésére vagy felhasználására irányuló tevékenységektől;

– tartózkodni a szolgáltatással kapcsolatos hamis információk közlésétől;

– tartózkodni bármely olyan tevékenységtől, amely veszélyezteti a honlap informatikai biztonságát;

– tartózkodni bármely olyan tevékenységtől, amelynek célja saját termékek vagy szolgáltatásaik, illetve harmadik személyek termékeinek népszerűsítése.

A fentieken túlmenően az Adatkezelő további korlátozásokat is előírhat, amelyeket köteles közölni a felhasználókkal.

A honlap használata során a felhasználók kizárólag akkor tehetik közzé, vagy adhatják ki más személyek adatait, ha azok határozottan beleegyezésüket adták ehhez. Az adatalany hozzájárulása nem szükséges nyilvános megjelenés, vagy korábban, korlátozás nélkül közzétett adatok esetén.

A regisztráció során a felhasználók kizárólag személyes adatokat adhatnak meg. Más személyek adatainak bevitele ellenkezik a jogszabályok előírásaival és jogellenes adatkezelést jelent, amely a törvény által előírt következményekkel járhat. Más személyek személyes adataival való visszaélése esetén az Adatkezelő segítséget nyújt az illetékes hatóságnak a jogsértés felderítésében és a jogsértést elkövető személy azonosításában.

A jelen részben előírt korlátozások a honlap bármely látogatójára vonatkoznak.

III/2. A szabályzat Felhasználó által elkövetett megsértése esetén alkalmazott eljárás

Abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a jelen Szabályzat vagy a jogszabályok által előírt rendelkezéseket, az Adatkezelő törölheti a felhasználó regisztrációját. Ha a Felhasználó regisztrációja megszűnik, nem tudja használni a honlap által kínált szolgáltatásokat.

Abban az esetben, ha bírósági eljárás indul a felhasználó magatartására vonatkozóan, az Adatkezelő, a törléstől függetlenül tárolhatja a Felhasználó azonosításához szükséges, valamint a bűncselekményhez kapcsolódó adatokat, és továbbíthatja az adatokat az illetékes hatóságnak.

Ha a Felhasználó harmadik személy jogait sérti meg, és a harmadik személynek joga van eljárást indítani, az Adatkezelő továbbíthatja az érintett Felhasználó adatait a harmadik személynek, ha a harmadik személy bizonyítani tudja, hogy ez jogi érdekében áll.

IV. ADATVÉDELEM

Megfelelő és kiterjesztett módszereket használunk a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, az adatok pontosságának megőrzésére, illetve a személyes adatok megfelelő használatának biztosítására.

Ha Ön felhasználói fiókot hoz létre a honlapunkon keresztül, fiókja adatait és teljes profilját jelszóval biztosítjuk. Javasoljuk, hogy ne adja meg jelszavát senkinek. Munkatársaink soha nem kérnek jelszót, sem kéretlen telefonhívás, sem váratlanul kapott e-mail útján. Ne felejtsen el kilépni a fiókjából, és zárja le a böngészőablakot, miután befejezte a munkamenetet. Ez a folyamat megakadályozza, hogy mások hozzáférjenek személyes adataihoz és levelezéséhez, ha a számítógépet más személyekkel közösen, vagy olyan nyilvános helyen használja, amelyhez más személyek is hozzáférhetnek.

Ha önként tesz közzé bizonyos személyes adatokat az interneten, például hirdetőtáblákon, e-mailekben vagy csevegőfelületeken, fennáll annak a veszélye, hogy mások begyűjthetik vagy felhasználhatják ezeket az információkat. Az interneten vagy más vezeték nélküli hálózaton keresztül történő adatátvitel nem teljesen biztonságos. Következésképpen, miközben minden ésszerű és körültekintő intézkedést megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az Ön által továbbított adatok biztonságát, így a továbbítás felelőssége teljes mértékben Önt terheli.

V. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Honlapunkat 18 éven felüli személyek számára tervezték. Mivel a személyes adatok hiánya és az ellenőrzési lehetőség hiánya miatt nem tudjuk meghatározni a honlapunkhoz hozzáférő személyek korát, ezt az adatvédelmi nyilatkozatot minden korcsoport vonatkozásában használjuk. Ha egy kiskorú a szülei vagy gyámjai beleegyezése nélkül személyes adatot ad meg részünkre, kérjük, hogy a szülő vagy a gyám lépjen kapcsolatba velünk, annak érdekében, hogy megtegyük a kérdéses adatok törléséhez szükséges lépéseket.

VI. HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTAL VÉGZETT, SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ GYAKORLAT ÉS TEVÉKENYSÉG

Azon kereskedők adatvédelmi irányelvei, akik honlapunkon keresztül végeznek kifizetésekkel vagy más szolgáltatásokkal kapcsolatos műveleteket, eltérhetnek a jelen adatvédelmi szabályzattól. Azt javasoljuk, hogy az ilyen szolgáltatóktól való ajánlatkérés vagy az ilyen szolgáltatókkal való megállapodás megkötése előtt olvassa el az érintett szolgáltató adatvédelmi szabályzatát.

VII. A SZEMÉLYES ADATOK EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN (EGK) KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Mivel cégünk egy multinacionális vállalatcsoport része, bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a személyes adatokat továbbküldjük az EGT-n kívüli országokba, beleértve, de nem kizárólagosan, olyan okokból, amelyek figyelembe véve a megfelelő jogalapokat, magukban foglalják a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokat. Ezeket az adattovábbításokat jelenleg az új-zélandi leányvállalatunk végzi, amely az Európai Bizottság által, 2012-ben hivatalosan elismert formában működik, amely forma biztosítja az Európai Unióból továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmét (az Európai parlament és Tanács, az adatok megfelelő védelméről szóló, 95/49/EK Irányelv alapján, a Bizottság, az új-zélandi megfelelő adatvédelemről szóló, 2012. december 19-i határozatának végrehajtásáról).

A fenti esetben cégünk vagy cégcsoportunk tagjai minden ésszerű és szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az EGT-n kívüli országba továbbított személyes adatok biztonságosan kerüljenek feldolgozásra. Ha többet szeretne tudni ezekről az intézkedésekről, lépjen kapcsolatba velünk.

 

SÜTISZABÁLYZAT

A következő információk a felhasználó tájékoztatására szolgálnak a teto-filia.hu weboldalról származó sütik (idegen megjelöléssel: cookie) elhelyezésével, használatával és adminisztrációjával kapcsolatban. Továbbá néhány, a témával kapcsolatos hivatkozást is tartalmaznak. Amennyiben további, itt nem megtalálható információkra van szüksége, forduljon hozzánk a következő címen: tetofolia@gmail.com

A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT
A jelen szabályzat a weboldalon lévő sütik használatát magyarázza el. A szabályzat időről időre módosulhat. A változásokról megfelelő módon tájékoztatjuk, például a javított szabályzatot egy új „Utolsó frissítés” dátummal közzétéve ezen az oldalon. Az oldal használatával beleegyezik, hogy számítógépén sütiket helyezzünk el a jelen szabályzat feltételei szerint. Amennyiben nem kíván sütiket fogadni erről az oldalról, tiltsa le a sütiket vagy ne használja az oldalt.

MIK AZOK A SÜTIK?

A süti egy csak szöveges karakterláncból álló információ, amelyet a weboldal a számítógépe merevlemezén lévő böngésző sütifájljába továbbít, így a weboldal felismeri, amikor ismét ellátogat a honlapra, és bizonyos információkat megjegyez Önről. Így a sütik lehetővé teszik, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit Ezek közé tartozhatnak továbbá a meglátogatott oldalak, a kiválasztott menüpontok, az űrlapokon megadott specifikus információk, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ettől függetlenül a sütik nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatók, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

ELFOGADÁS A WEBOLDALRA LÁTOGATÁS ÁLTAL

Mint azt a fentiekben említettük honlapjaink felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a sütik telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.

Alapvetően a következőKétféle sütitípusok fordulhatnak elő létezi:

Nélkülözhetetlen sütik: Ezek a sütik nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Segítségükkel olyan szolgáltatásokat nyújthatunk, mint az oldal foglalási ügynöke, hozzáférés a fiókhoz, valamint a bevásárlókosár használata. Ha ezek a sütik le vannak tiltva, a felhasználó nem fogja tudni használni a fenti szolgáltatásokat.

Teljesítménysütik: Ezek a sütik a weboldal teljesítményének nyomon követésére, valamint a weboldal felhasználó látogatása szempontjából releváns részeinek kiemelésére szolgálnak. Segítségükkel kijavíthatjuk a hibákat, és hatékonyabb hivatkozási megoldásokat dolgozhatunk ki. Ezek nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek azonosíthatják a felhasználót.

Google Analytics süti: Ez a süti Ön által használt Böngészőhöz rendel álnevesített azonosítót, mely a Google cég által üzemeltetett Analytics elnevezésű szolgáltatás működéséhez szükséges.

Facebook widget: Ez a süti az Ön által használt Böngészőhöz rendel álnevesített azonosítót, mely a Facebook cég által üzemeltetett Facebook pixel elnevezésű szolgáltatás működéséhez szükséges.

Google Tag Manager: Ez a süti Ön által használt Böngészőhöz rendel álnevesített azonosítót, mely a Google cég által üzemeltetett Tag Manager elnevezésű szolgáltatás működéséhez szükséges.

MIK AZOK A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SÜTIK?

A harmadik féltől származó sütik a meglátogatott weboldal tulajdonosától eltérő szervezettől származnak. Például, a weboldal egy olyan harmadik félnek számító elemzővállalatot bíz meg, akik sütiket használnak szolgáltatásuk biztosításához. A meglátogatott weboldal beágyazott tartalmat tartalmazhat olyan szolgáltatóktól, mint például a YouTube vagy a Flickr, és előfordulhat, hogy ezek a szolgáltatók is sütit helyeznek el. A weboldal harmadik féltől származó reklámhálózatot is használhat célzott marketinghez a weboldalukon, ezek akár különböző oldalakon keresztül is nyomon követhetik böngészését. Ez a weboldal nem használ ilyen típusú sütiket.
iFrames, JavaScript stb. technológiák alkalmazásával a felsoroltak mellett további belső, illetve külső sütik is előfordulhatnak a honlapunkon beágyazott (külső) tartalmakban. A sütik használatának engedélyezésével a felhasználó az ilyen tartalmak süti-használatát is elfogadja. Cégünk nem gyakorol ellenőrzést a külső sütik felett, és nem vállal felelősséget azokért. Kérjük, további tudnivalókért keresse fel az adott harmadik fél internetes oldalát.

SÜTIKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI KÉRDÉSEK

A sütik NEM vírusok. A sütik egyszerű szöveges formátumot használnak. A sütik nem szerkeszthető kódrészletek, így nem futtathatók és nem önfuttatók. Ennek megfelelően nem tudják lemásolni önmagukat és átterjedni más hálózatokra, hogy ismét futtassák és lemásolják magukat. Mivel nem tudják elvégezni ezeket a funkciókat, a standard vírus definícióján kívül esnek.

Azonban a sütik rosszindulatú célokra is FELHASZNÁLHATÓK. Mivel információkat tárolnak a felhasználó böngészési preferenciáiról és előzményeiről egy adott oldal vagy több oldal böngészésekor, a sütik a kémprogramok egyik formájaként is működhetnek. Sok antivírus termék tisztában van ezzel a problémával, és a normál vírus- és/vagy kémprogram-vizsgálat után gyakran jelölik ki őket törlésre.

A SÜTIK VISSZAUTASÍTÁSA

A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként fogadja a sütiket. A sütiket igény szerint letilthatja, de ehhez általában módosítani kell az internetes szoftver böngészési beállításait. Előfordulhat, hogy a böngésző beállítható úgy is, hogy csak bizonyos típusú sütiket fogadjon vagy értesítse a felhasználót, hogy egy új süti kerül tárolásra számítógépén, és eldöntheti, hogy el kívánja-e fogadni az adott sütit vagy visszautasítja.

A sütik használatának kezelésével kapcsolatban különböző források érhetők el, például böngészőjének „Súgó” része is segítségére lehet. Böngészője „bővítménybeállításainak” kezelésével vagy a gyártó weboldalára ellátogatva letilthatja vagy törölheti a sütikhez hasonló technológiák (például Local Shared Objects vagy Flash sütik) által használt tárolt adatokat.

Mivel sütijeinkkel elérheti weboldalunk funkcióit, ezért azt javasoljuk, hogy hagyja engedélyezve a sütiket. A sütik letiltása esetén előfordulhat, hogy a weboldal több funkciója vagy a teljes weboldal nem lesz használható.